SPREKERS, WIJ ZOEKEN JOU!

De tweede editie van Play in Business is zowel gericht op de commerciële sector als de publieke sector, waaronder de zorg, onderwijs, hulpdiensten en overheidsinstanties. Dit evenement biedt de mogelijkheid tot kruisbestuiving voor beide sectoren en bezoekers - van werknemers tot managers - gaan naar huis met concrete handvatten om verandering op hun werkplek aan te brengen.

SAMEN BUITEN DE LIJNTJES KLEUREN

Play in Business staat dit jaar in het teken van ‘Meedoen’. We denken niet vanuit regels en scheidslijnen, maar vanuit de mogelijkheden voor creativiteit, co-creatie en buiten de lijntjes kleuren dat samen spelen ons biedt. Spelenderwijs meedoen bouwt bruggen en nodigt interactie uit, en creëert een universele taal waarin iedereen zich kan vinden. Door de spelregels te veranderen en iedereen uit te nodigen, openen we een wereld van mogelijkheden voor alle sectoren.  

 

Wij zijn op zoek naar sprekers die met onze bezoekers willen spelen met de volgende vragen: 

 

  • Hoe creëert spelen een gedeelde taal die ervoor zorgt dat iedereen kan meedoen?

  • Hoe kun je gebruik maken van Business Games en Serious Games voor alle werknemers op de werkvloer?

  • Wat is de kracht van spelen in het vergroten van het draagvlak van verandertrajecten?

  • Hoe werken we spelenderwijs aan meer inclusie op de werkvloer?

MOGELIJKE ONDERWERPEN

Suggesties voor onderwerpen kunnen zijn: HR, veiligheid, verandering, ouderenzorg, diversiteit en inclusie, parasporten, klimaatverandering, mentale gezondheid, bedrijfscultuur, sustainable development goals, en nog veel meer. Lees voor verdere inspiratie door het programma van de eerste editie van Play in Business.

ONZE OPROEP

Wij zijn op zoek naar sprekers voor beide thema's, zowel uit de commerciële als publieke sector.

 

Onze voorkeur gaat uit naar (powerpointloze) presentaties van maximaal 40 minuten die niet alleen zenden, maar interactie uitnodigen. Creativiteit en buiten de lijntjes kleuren staat voorop, en we nodigen je uit om ons te verrassen met frisse, uitdagende ideeën die onze bezoekers praktische tools geven.

 

De deadline om een voorstel in te dienen is 30 maart 2022. Wij maken op 4 april het definitieve programma bekend.